Byty/Klientské změny

Klientské změny

Po uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí kupní a po úhradě první zálohy na kupní cenu mohou budoucí vlastníci bytů přistoupit k případným klientským změnám. Klientská změna je změnou, záměnou nebo úpravou standardního provedení bytu.
Změny se mohou týkat dispozičního řešení (např. změna umístění příček, posun dveří, změna typu a rozmístění zařizovacích předmětů v koupelně), úprava rozvodů a elektroinstalace nebo změny povrchů a vybavení bytu (např. změna obkladů a dlažeb v koupelně nebo na wc, podlah v ostatních místnostech, vnitřních a vstupních dveří, zařizovacích předmětů a baterií, apod.).

V klientském centru je prezentován bytový standard a definovaný nadstandard. Pro náročnější klienty jsou pro výběr nadstandardního vybavení ve vzorových prodejnách připraveni vyškolení pracovníci určených dodavatelů. Klienti si tak budou moci materiály sami vybrat, prohlédnout a případně vyzkoušet.

Rozsah a možnosti klientské změny je třeba předem projednat v určeném termínu s manažerem klientských změn, který s klienty následně sepíše Protokol změn, změny nechá ocenit a poté uzavře s kupujícím Dodatek ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Pak již zbývá pouze uhradit příslušnou částku za klientské změny v termínu dle smlouvy a těšit se na byt, který bude odpovídat představám klientů. Podmínkou vydání realizačního příkazu a realizace jakékoliv klientské změny je její úhrada. Termín uhrazení příslušné částky za klientské změny je stanoven ve smlouvě.

Podrobnější informace o klientských změnách jsou uvedeny v Pravidlech klientských změn, které jsou přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.


STRUČNÝ POPIS KATEGORIÍ KLIENSTKÝCH ZMĚN

ST – standard, zdarma výběr ze 3 definovaných základních standardů

KZ 1 – změna barvy, materiálu a vybavení z definovaneho standardu a nadstandardu

Bez doplatku:

 • vlastní barevné kombinace standardů Honey, Simple nebo Jasmin
S doplatkem:

 • bezpečnostní dveře
 • typ a povrch vnitřních dveří, bezfalcové provedení, změna otočení či záměny otevírání dveří (levé/pravé), záměna modelů dveří
 • vnitřní dveřní kování
 • laminátové, vinylové nebo dřevěné podlahy
 • obklady a dlažby
 • zařizovací předměty a baterie
 • koupelnový nábytek
KZ 2 - změna barvy, materiálu a vybavení od určených dodavatelů + změna elektroinstalace (změna projektové dokumentace)

 • vstupní dveře jiného typu
 • vnitřní dveře a dveřní kování jiného typu
 • podlahy jiného typu
 • obklady a dlažby jiného typu
 • sanita a baterie jiného typu
 • změna elektroinstalace (posuny nebo nové zásuvky, vypínače a světelné vývody)
 • upřesnění instalací ZTI a elektro pro kuchyňskou linku v prostoru určeném pro kuchyňskou linku
KZ 3 - KZ 2 + dispoziční změny s vlivem do nenosných konstrukcí (změna projektové dokumentace)

 • změny dispozice v rámci bytové jednotky - posuny, prodloužení, zkrácení příček, změny otvorů
 • změny dispozice koupelen, wc
 • změny instalací  (TZI, elektroinstalace, vzduchotechnika, ústřední topení) vyvolané změnou dispozice
 •  podhledy

nahled2